Васил Николов – Сватбен фотограф

d2310a8dfb50a3c7bd5209221db814dc

Васил Николов е сред предпочитаните сватбени фотографи, който успешно пресъздава едни от най-красивите емоции и ги превръща в незабравими спомени, не само за младоженците, но и за всички техни близки.

Мисия: Да радва другите хора с работата си.

web: www.vassilnikolov.com

facebook: Vassil Nikolov Photography